Eerste Kamer stemt in met nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

De Eerste Kamer heeft vandaag in meerderheid ingestemd met de nieuwe Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. De Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten (AIVD en MIVD) krijgen met deze wet de bevoegdheid om ook kabelgebonden telecommunicatie te onderzoeken. Daarnaast zijn er stevige waarborgen om zeker te stellen dat de inzet van bevoegdheden te allen tijde rechtmatig plaatsvindt, waaronder onafhankelijke toetsing vooraf.

Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) onderstreept het belang van de nieuwe wet voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten: 'De bescherming van de nationale veiligheid en het bijdragen aan de internationale rechtsorde, waaronder bijvoorbeeld de bescherming tegen terrorisme, de bescherming van het high tech bedrijfsleven en de overheid tegen cyberaanvallen, vergt modernisering van de wet.' Door voortschrijdende technologische ontwikkelingen lopen inmiddels bijna alle datastromen (telefonie, internet, e-mail en sociale media) via de kabel. Terroristen die aanslagen willen plegen in Europa of strijden in buitenlandse conflictgebieden maken hier veelvuldig gebruik van, bijvoorbeeld voor rekrutering en commandovoering. Daarom is het voor de diensten noodzakelijk om kabelgebonden telecommunicatie te onderzoeken.

Voordat bevoegdheden worden ingezet, is toestemming van de minister en een onafhankelijke commissie met rechterlijke en technische achtergrond nodig, de zogeheten Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB). De onafhankelijke toetsing vooraf gaat niet alleen gelden voor de kabelinterceptie, maar ook voor de inzet van bestaande bijzondere bevoegdheden zoals het tappen van telefoongesprekken en het maken van inbreuken op computers.

Ook de rol van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) wordt versterkt. De CTIVD gaat fungeren als zelfstandige klachtinstantie die bindende uitspraken kan doen over klachten van burgers. Voor de inzet van bevoegdheden jegens advocaten en journalisten is in de wet verankerd vooraf toestemming van de rechtbank Den Haag noodzakelijk is.