Hoe kan ik stemmen bij het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017)?

Op 21 maart 2018 kunt u bij het raadgevend referendum stemmen over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten  2017 (Wiv 2017). Uiterlijk 7 maart 2018 krijgt u een persoonlijke stempas thuisgestuurd. Met deze stempas en een geschikt identiteitsbewijs kunt u in elk stembureau binnen uw gemeente stemmen. Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dit betekent dat er bij ‘geldig tot’ 22 maart 2013 of een latere datum moet staan.

Uw stem uitbrengen bij het raadgevend referendum over de Wiv 2017

Bij het stembureau ontvangt u een stembiljet van een van de stembureauleden. U kiest dan in het stemhokje met een rood potlood voor of tegen de Wiv2017. Dit doet u door het vakje voor of tegen geheel of gedeeltelijk rood te kleuren.

Als u blanco wilt stemmen, vult u niets in. Heeft u uw keuze gemaakt? Dan vouwt u het stembiljet zo op dat uw keuze niet zichtbaar is. Hierna stopt u het stembiljet in de stembus.

De stemming over de Wiv 2017 is geheim. De opstelling van de stemhokjes in het stemlokaal moet zo zijn dat niemand kan zien wat u stemt. Alleen mensen die door hun lichamelijke gesteldheid niet zelfstandig kunnen stemmen, mogen hulp krijgen in het stemhokje.

Lees meer over het referendum over de Wiv 2017  op de website van de Referendumcommissie.

Geen stempas ontvangen of kwijt

Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u bij uw gemeente een vervangende stempas aanvragen. Dit kan mondeling of schriftelijk. Het mondeling verzoek moet uiterlijk op de dag vóór de stemming om 12.00 uur zijn gedaan. Het schriftelijk verzoek moet uiterlijk 5 werkdagen voor de stemming zijn ontvangen. Voor het referendum van 21 maart 2018 is dit dus uiterlijk 16 maart 2018.

Openingtijden stembureaus

Alle stembureaus zijn open van 7.30 uur tot 21.00 uur.

In veel gemeenten kunt u stemmen op plekken waar veel mensen samenkomen. Bijvoorbeeld in stations en bij winkelcentra. De openingstijden van deze stemlokalen kunnen afwijken van de standaardopeningstijden. Neem hierover contact op met uw eigen gemeente.

Iemand machtigen om voor u te stemmen

Kunt u zelf niet stemmen omdat u bijvoorbeeld ziek bent? U kunt dan ook iemand anders voor u laten stemmen. Kijk op de achterkant van uw stempas voor instructies.

Stemmen over de Wiv 2017 vanuit het buitenland

U kunt iemand anders bij volmacht voor u laten stemmen of zelf per brief vanuit het buitenland stemmen. Om per brief te kunnen stemmen, moet u zich wel vóór 22 februari 2018 registreren om vanuit het buitenland te stemmen. Kijk voor meer informatie over stemmen bij het referendum vanuit het buitenland op  Stemmenvanuithetbuitenland.nl.