Waar stem ik over bij het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017)?

Op 21 maart 2018 is het raadgevend referendum over de Wiv 2017. In deze wet staan de bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). U kunt bij het referendum vóór of tegen deze wet stemmen.

Informatie over de Wet- op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017)

Wilt u meer weten over de inhoud van de Wiv 2017 voordat u gaat stemmen bij het referendum? Op de volgende websites vindt u meer informatie:

Daarnaast kunt u de wettekst nalezen in het Staatsblad. Vanaf woensdag 21 februari 2018 tot woensdag 21 maart 2018 kunt u ook bij uw gemeente vragen om een kopie van de wettekst.