Afschrift brief over eenmalige verlenging middelen voor 2022

Brief aan de krimpregio’s over het eenmalig verlengen van de middelen die zij aanvullend op de algemene uitkering ontvangen.

Afschrift brief over eenmalige verlenging middelen voor 2022 (PDF | 1 pagina | 70 kB)