Aanbiedingsbrief bij afschrift over eenmalige verlenging middelen voor 2022

Minister Ollongren (BZK) stuurt een afschrift van haar brief aan de krimpregio’s over de eenmalige verlenging van de middelen die zij aanvullend op de algemene uitkering ontvangen.

Aanbiedingsbrief bij afschrift over eenmalige verlenging middelen voor 2022 (PDF | 1 pagina | 62 kB)