Indeling gemeenten krimpregio's en anticipeerregio's per 1 januari 2018

Overzicht van krimpregio's en anticipeerregio's. Per regio staat vermeld welke gemeenten in die regio liggen.

Dit is een geactualiseerde versie van het gelijknamige document uit juni 2015. Het document is aangepast naar aanleiding van verschillende gemeentelijke herindelingen.