Tweede voortgangsrapportage Actieplan Bevolkingdaling

Deze rapportage brengt de vorderingen in beeld in de samenwerking en de integrale aanpak van de krimpproblematiek door regio’s, provincies en het Rijk.

Tweede voortgangsrapportage Actieplan Bevolkingdaling (PDF | 42 pagina's | 2,6 MB)