Tussenevaluatie pilot Huisvesting Akense niet-EU studenten

Dit rapport bevat de uitkomsten van de tussenevaluatie van de pilot “Huisvesting Akense niet-EU studenten”. Deze pilot maakt de huisvesting van Akense studenten van buiten de Europese Unie (EU) in de regio Parkstad Limburg mogelijk.

Tussenevaluatie pilot Huisvesting Akense niet-EU studenten (PDF | 17 pagina's | 563 kB)