Krimpgebieden en anticipeergebieden

Nederland kent 9 krimpgebieden 11 anticipeergebieden. Dit zijn regio’s die te maken hebben met bevolkingsdaling en met huishoudensdaling. Of regio’s die daar in de toekomst mee te maken krijgen.

Verschillen tussen krimpgebieden en anticipeergebieden

De gebieden waar de bevolkingsdaling het sterkst is, zijn de krimpgebieden. Op basis van de prognoses uit 2014 daalt in deze gebieden de bevolking naar verwachting minimaal met 12,5% tot 2040. Daarnaast wordt het aantal huishoudens steeds kleiner. De verwachting van deze huishoudensdaling is 5%.

Daarnaast zijn er gebieden waar de bevolking minder snel daalt. Het is belangrijk dat deze regio’s rekening houden met een daling in de toekomst. Dit zijn de anticipeergebieden. De verwachting is dat hier het aantal inwoners of het aantal huishoudens daalt met ten minste 2,5% tot 2040.

Overzicht krimpgebieden en anticipeergebieden

Vergroot afbeelding Kaartje van Nederland met genummerde regio's.

De Factsheet Krimp- en anticipeerregio’s geeft een compleet overzicht (inclusief gemeenten).