Oorzaken en gevolgen bevolkingsdaling

In Nederland zijn verschillende regio’s met bevolkingsdaling en huishoudensdaling. Daarnaast zijn er gebieden die hier in de nabije toekomst mee te maken krijgen. Bevolkingdaling kan ingrijpende gevolgen voor de vitaliteit en de leefbaarheid in die gebieden hebben. Om deze regio’s vitaal te houden werkt het Rijk samen met andere overheden en maatschappelijke partners aan het programma Bevolkingsdaling. 

Oorzaken bevolkingsdaling

Bevolkingsdaling kent een aantal oorzaken:

  • Jonge mensen en jonge gezinnen trekken naar andere gebieden.
  • Er worden minder kinderen geboren in de krimpgebieden.
  • De achterblijvende, vergrijzende bevolking komt te overlijden.

Gevolgen bevolkingsdaling

Bevolkingsdaling heeft gevolgen voor een groot aantal onderwerpen.

  • Doordat er minder kinderen in het gebied wonen, zijn er minder scholen nodig. De scholen worden te klein om open te blijven. Kinderen moeten langer reizen om op school te komen.
  • Andere voorzieningen komen door de daling van het aantal inwoners ook onder druk te staan. Zo zien winkeliers hun omzet dalen. En zijn er minder reizigers in de bus of trein.
  • Door bevolkingsdaling zijn de beschikbare woningen niet meer geschikt voor de bewoners. Er zijn vaak te veel eengezinswoningen en juist te weinig appartementen voor ouderen.
  • In krimpgebieden is vaak minder werk te vinden, of worden vacatures juist niet ingevuld. De achtergrond van werknemers sluit vaak niet aan op wat werkgevers zoeken.
  • Door vergrijzing is er een grotere zorgbehoefte, deze zorg is vaak niet dichtbij huis beschikbaar.