Documenten - Bevolkingskrimp

31 documenten over Bevolkingskrimp

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Beantwoording Kamervragen over verdwijnen middelbare scholen krimpregio's

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt vragen over het bericht 'VO-raad: middelbare scholen ...

Kamerstuk: Kamervragen | 11-04-2019

Aanbieding tweede voortgangsrapportage Actieplan Bevolkingdaling

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer de tweede voortgangsrapportage over de uitvoering van het Actieplan ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-11-2018

Tweede voortgangsrapportage Actieplan Bevolkingdaling

Deze rapportage brengt de vorderingen in beeld in de samenwerking en de integrale aanpak van de krimpproblematiek door regio’s, ...

Rapport | 01-11-2018

Kamerbrief over gevolgen nieuwe bekostigingssystematiek vo en leerlingendaling

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de gevolgen van de nieuwe ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-10-2018

Beantwoording Kamervragen over voortgezet onderwijs in krimpregio's

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt vragen van de Kamerleden Van den Hul (PvdA) en Westerveld ...

Kamerstuk: Kamervragen | 01-10-2018

Kamerbrief over IBP

Minister De Jonge biedt de Kamer een brief aan over het Interbestuurlijk Programma (IBP), de publicatie 'Programmastart IBP' en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-05-2018

Kamerbrief reactie op motie over onderzoek Oost-Drenthe krimpregio

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de motie van Ronnes/Dik-Faber. In deze motie wordt verzocht om te ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-03-2018

Antwoorden op kamervragen over het verdwijnen van de brievenbus in Tichelwurk

Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt de Tweede Kamer een brief met daarin de antwoorden op de vragen van de leden Van den Berg ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-03-2018

Kamerbrief inzake reactie Voortgangsrapportage Actieplan Bevolkingsdaling

Minister Ollongren (BZK) en minister Schouten (LNV) sturen een reactie naar de Tweede Kamer over de bevoegdheidsverdeling ten ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-02-2018

Aanbiedingsbrief Programmastart interbestuurlijk programma

Aanbiedingsbrief van minister Ollongren (BZK) met de publicatie 'Programmastart interbestuurlijk programma'.

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-02-2018