Oorzaken en gevolgen bevolkingskrimp

Bevolkingskrimp gaat vaak samen met vergrijzing. Het aantal inwoners daalt en de gemiddelde leeftijd gaat omhoog. Wat zijn daarvan de oorzaken? En met welke gevolgen krijgen gemeenten te maken?

Oorzaken bevolkingsdaling en vergrijzing

De bevolking in krimpgebieden daalt of verandert van samenstelling. Er treedt vergrijzing op. Dit heeft de volgende oorzaken:

 • Er worden minder kinderen geboren.
 • Gezinnen met kinderen gaan naar grotere steden.
 • Jongeren en hoogopgeleiden trekken naar grotere steden.

Gevolgen bevolkingsdaling en vergrijzing

De bevolkingsdaling en vergrijzing kan ingrijpende gevolgen hebben voor een gemeente:

 • De gemeente is minder aantrekkelijk voor bedrijven omdat die moeite hebben om aan voldoende geschikt personeel te komen.
 • Er zijn minder scholen nodig.
 • De huizenprijzen dalen door leegstaande woningen.
 • Er is minder nieuwbouw nodig.
 • Er is minder vraag naar huurwoningen.
 • Er zijn minder zorgvoorzieningen nodig.
 • Winkeliers en bedrijven zien hun omzet dalen.
 • Er zijn minder sportfaciliteiten nodig.
 • Er zijn minder bezoekers voor theater, bioscoop of concerten, waardoor het aanbod daalt.
 • Er zijn minder reizigers in bus of trein, waardoor openbaar vervoerverbindingen minder winstgevend worden. Dienstregelingen moeten daarop worden aangepast, zodat bewoners minder reismogelijkheden krijgen.