Bbz biedt een alternatief voor de Tozo

Per 1 oktober 2021 is er een einde gekomen aan de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo). Ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben kunnen nog wel een beroep doen op een reguliere regeling: het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

In januari 2022 Bbz aanvragen over december 2021

Ook in januari 2022 kunt u  inkomensondersteuning (Bbz) aanvragen over december 2021. Dan ontvangt u deze inkomensondersteuning – als u er recht op heeft – in 2022. De ondersteuning voor december 2021 telt dan als inkomen voor 2022. Houd hier rekening mee bij de belastingaangifte en het aanvragen van toeslagen.

Vereenvoudiging Bbz

Het kabinet heeft eerder besloten de uitvoering van de regeling tot eind 2021 te vereenvoudigen, zodat zelfstandigen eenvoudiger aanspraak kunnen maken op financiële steun. Op 14 december 2021 is besloten deze wijzigingen te verlengen tot 1 april 2022.

Dit betekent voor de Bbz-regeling dat tot 1 april 2022 de onderstaande wijzigingen van kracht blijven en:

  • gemeenten geen vermogenstoets hoeven uit te voeren;
  • dat ondernemers met terugwerkende kracht van maximaal 2 maanden een Bbz-uitkering kunnen aanvragen;
  • en dat de gemeente het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering per kalendermaand (in plaats van per boekjaar) vaststelt.

Waarom de Tozo niet terugkomt

Ondanks dat er sprake is van een stijging van de aantallen aanvragen van het (vereenvoudigde) Bbz is deze stijging niet te vergelijken met de situatie als bij de invoering van de Tozo vorig jaar in 2020.

Het Bbz biedt voldoende ruimte om zelfstandige ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben op te vangen. Het Bbz biedt ook ruimte om ondernemers op andere manieren te ondersteunen, bijvoorbeeld met heroriëntatie of schuldhulpverlening.

Verder ontbreekt bij de Tozo een toets op levensvatbaarheid van de onderneming. Het kabinet vindt het in deze fase van de pandemie van belang dat de inkomensondersteuning bij die zelfstandigen terecht komt van wie verwacht wordt dat ze na het wegvallen van de contact beperkende maatregelen in staat zijn hun onderneming succesvol voort te zetten.

Verschillen vereenvoudigde Bbz en Tozo

Het vereenvoudigde Bbz verschilt op 2 punten van de Tozo:

  • De levensvatbaarheidstoets:
    Om in aanmerking te komen voor de Bbz moet een bedrijf of zelfstandig beroep levensvatbaar zijn. Dit wordt bij de Bbz getoetst, bij de Tozo gebeurde dat niet.
  • De kostendelersnorm:
    de hoogte van de Bbz is afhankelijk van het aantal huisgenoten van 21 jaar of ouder. Hoe meer huisgenoten van 21 jaar of ouder, hoe lager uw uitkering. Dit was niet het geval bij de Tozo.

Op andere punten verschilt de Tozo niet van de vereenvoudigde Bbz. 

Aanvullende ondersteuning voor zelfstandig ondernemers

Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u naast de BBZ nog andere ondersteuning nodig? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van: