Beslisnota's bij Aanbiedingsbrief concept-jaarplanning SZW 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij Aanbiedingsbrief concept-jaarplanning SZW 2023 (PDF | 4 pagina's | 2,4 MB)