Normenbrief 1 juli 2016 - Informatie voor gemeenten

Het wettelijk minimumloon is per 1 juli 2016 vastgesteld op € 1.537,20 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet per genoemde datum eveneens wijzigen. Uiteraard heeft dit gevolgen voor de aan het netto minimumloon gerelateerde bijstandsnormen en grondslagen IOAW en IOAZ.