Normenbrief 1 juli 2017 - informatie voor gemeenten

Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 juli 2017 vastgesteld op € 1.565,40 per maand (was: € 1551,60). In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet per genoemde datum eveneens wijzigen.

Uiteraard heeft dit gevolgen voor de aan het netto minimumloon gerelateerde bijstandsnormen en grondslagen IOAW en IOAZ. De gewijzigde bedragen zijn te vinden in bijgevoegde normenbrief.