Voorlopige verdeling bijstandsbudgetten 2019 en definitieve verdeling 2018 bekend

De voorlopige verdeling 2019 evenals de definitieve verdeling 2018 van de bijstandsbudgetten zijn gepubliceerd. De bestanden met budgetten per gemeente zijn opgenomen bij dit bericht. Deze bevatten ook de budgetten voor de Bbz 2004.

Gebundelde uitkering

Het objectief verdeelmodel dat ten grondslag ligt aan de verdeling is verbeterd, d.m.v. objectieve modellering van de prijscomponent. Het onderzoek dat hiervoor nodig was is uitgevoerd in nauw overleg met de VNG, Divosa, de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB), verschillende gemeenten en deskundigen.

Het voorlopige macrobudget 2019 voor de gebundelde uitkering bedraagt € 6.219,7 miljoen. Dit macrobudget wordt € 3,7 miljoen hoger geraamd dan het definitieve macrobudget voor 2018. Het definitieve macrobudget 2018 voor de gebundelde uitkering bedraagt € 6.216,0 miljoen. Dit macrobudget is ca. € 298 miljoen hoger vastgesteld dan het voorlopige macrobudget 2018. Een nadere toelichting op het definitief macrobudget 2018 en het voorlopig macrobudget 2019 is opgenomen bij dit bericht.

Bbz 2004

De definitieve budgetten Bbz 2004 voor 2018 en de voorlopige budgetten Bbz 2004 voor 2019 zijn ook bekend en via onderstaande links te downloaden.