Bijzondere bromfietsen

Bijzondere bromfietsen gaan niet harder dan 25 kilometer per uur en hebben een elektro- of verbrandingsmotor. Gehandicaptenvoertuigen, bromfietsen en (snor)fietsen vallen onder een andere verordening en zijn geen bijzondere bromfietsen. De Segway is een voorbeeld van een bijzondere bromfiets.

Eigenschappen bijzondere bromfietsen

Kort gezegd is een bijzondere bromfiets:

  • een voertuig dat niet harder dan 25 kilometer per uur gaat;
  • een voertuig met een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van maximaal 50 cm3 of een elektromotor met een maximumvermogen van maximaal 4 kW
  • een voertuig dat niet onder een Europese verordening valt. Bromfietsen vallen onder de Europese verordening EU 168/2013.

Voorbeelden van bijzondere bromfietsen

Op de website van de RDW leest u welke types zijn aangewezen als bijzondere bromfietsen.

Bijzondere bromfietsen op de weg

Niet alle voertuigen mogen zomaar de weg op. Om er zeker van te zijn dat alle voertuigen op de weg veilig zijn, moeten deze voertuigen aan toelatingseisen voldoen. Voorbeelden van eisen zijn goed werkende verlichting en remmen. Voor bijzondere bromfietsen gelden extra eisen.

Brommers, motoren en auto’s moeten voldoen aan de Europese regels voor toelating en veiligheid. De toelatingseisen voor bijzondere bromfietsen zijn niet Europees vastgesteld. Landen bepalen zelf aan welke eisen een bijzondere bromfiets moet voldoen. Daarom kan het zijn dat u in het buitenland wel op een voertuig als een elektrische step (e-step) mag rijden, maar in Nederland niet.

Aanvraag voor toelating openbare weg

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft op 2 mei 2019 de regels om een bijzondere bromfiets op de weg toe te laten (het toelatingskader) aangescherpt. Hierdoor kan een fabrikant, importeur of distributeur van een bijzondere bromfiets een aanvraag doen om het voertuig toe te laten tot de weg.

Vanzelfsprekend moeten het voertuig en de fabrikant, importeur of distributeur daarvoor aan de wettelijke eisen voldoen.