Wanneer mag ik met een scootmobiel rijden?

Kan uw scootmobiel harder dan 10 kilometer per uur? Dan moet u minimaal 16 zijn om het te kunnen besturen. Gaat de scootmobiel langzamer, dan geldt geen minimumleeftijd.

Scootmobiel en plaats op de weg

U mag met een scootmobiel rijden op:

 • de stoep;
 • het voetpad;
 • het fiets/bromfietspad;
 • de rijbaan.

Als deze wegonderdelen allemaal aanwezig zijn, mag u zelf bepalen welke weg u neemt. U mag geen gebruik maken van autowegen en autosnelwegen.

Verkeersregels scootmobiel

U moet zich houden aan de verkeersregels van de weg waarop u met uw scootmobiel rijdt. Sinds 1 juli 2019 mag u geen elektronische apparaten zoals mobiele telefoons, navigatiesystemen, tablets of muziekspelers vasthouden tijdens het rijden met een scootmobiel. Er gelden dezelfde regels als bij het appen, bellen of muziek luisteren op de fiets. Als de politie ziet dat u tijdens het rijden uw telefoon (of een ander mobiel elektronisch apparaat) vasthoudt, dan kunt u een boete krijgen van € 95. 

Maximumsnelheid scootmobiel

Voor een scootmobiel gelden de volgende maximumsnelheden:

 • Op de stoep mag u maximaal 6 kilometer per uur rijden.
 • Op het (brom)fietspad binnen de bebouwde kom mag u maximaal 30 kilometer per uur rijden. Buiten de bebouwde kom is dat 40 kilometer per uur.
 • Op de rijbaan, behalve op autowegen en autosnelwegen, mag u maximaal 45 kilometer per uur rijden. Dat geldt binnen en buiten de bebouwde kom.

Verlichting scootmobiel

Op een scootmobiel moet u overdag bij slecht zicht en 's nachts voorlicht en achterlicht voeren. Dit geldt niet als u op de stoep rijdt.

Scootmobiel.
Beeld: ©Nationale Beeldbank / Inge Hogenbijl
Scootmobiel.

Verzekering scootmobiel

Een scootmobiel heeft geen kentekenplaat. Wel moet u een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid (aansprakelijkheidsverzekering) hebben. Als bewijs dat uw scootmobiel verzekerd is, ontvangt u een verzekeringssticker (voorheen verzekeringsplaatje). Deze bevestigt u achterop de scootmobiel.

Rijbewijs scootmobiel

U heeft geen (bromfiets)rijbewijs nodig om een scootmobiel te besturen.

Ontheffing jongeren onder de 16

Jongeren onder de 16 jaar die een scootmobiel willen besturen, kunnen een ontheffing aanvragen. Dit kan op grond van artikel 5 van het Reglement rijbewijzen. De ontheffing kunt u aanvragen bij de wegbeheerder. Meestal is dit de gemeente of provincie.

Gesloten gehandicaptenvoertuig besturen

Voor het besturen van een gesloten gehandicaptenvoertuig gelden dezelfde regels als voor een scootmobiel. Voorbeelden van gesloten gehandicaptenvoertuigen met carrosserie zijn de Canta, Amica, Arola en Mini Cruiser City.

Beeld: ©Nationale Beeldbank / Willem Mol

Afmetingen scootmobiel

Gehandicaptenvoertuigen met motor en zonder carrosserie (scootmobiel) mogen:

 • niet breder zijn dan 1,10 meter;
 • niet langer dan 3,50 meter;
 • niet hoger dan 2,00 meter.

Brommobiel geen gehandicaptenvoertuig

Een brommobiel is geen gehandicaptenvoertuig. 
Heeft iemand een lichamelijke beperking? Dan kan een brommobiel technisch aangepast worden. Een gehandicapte kan dan veilig met het voertuig rijden. Het volgende geldt dan: 

 • de aanpassing moet gekeurd worden door de RDW;
 • in het kentekenregister wordt een bijzonderheidscode over de aanpassing geplaatst;
 • de verkeersregels voor een brommobiel moeten worden gevolgd. 
   

Afmetingen brommobiel

Brommobielen mogen:

 • niet breder zijn dan 1,50 meter;
 • niet langer dan 3,00 meter;
 • niet hoger dan 2,50 meter.