Welke regels gelden voor speed-pedelecs?

Een speed-pedelec (‘high speed e-bike’) is een tweewieler met elektrische trapondersteuning tot maximaal 45 kilometer per uur. Voor de speed-pedelec gelden dezelfde regels als voor de bromfiets. De speed-pedelec moet een gele bromfietskentekenplaat hebben om op de openbare weg te mogen rijden. De bestuurder is minimaal 16 jaar en in bezit van een bromfietsrijbewijs (rijbewijs AM). Het dragen van een goedgekeurde bromfietshelm (norm ECE 22.05) of een goedgekeurde speed-pedelec-helm (norm NTA 8776:2016) is verplicht. Een speed-pedelec rijdt op een fiets/bromfietspad of op de rijbaan, dus niet op een fietspad! 

Speedpedelec
Beeld: Bart van Vliet
Speed-pedelec

Verkeersregels voor speed-pedelec

Voor speed-pedelecs gelden dezelfde regels als voor bromfietsen.

Maximumsnelheid speed-pedelec 

Voor een speed-pedelec gelden de volgende maximum-snelheden:

  • Op de rijbaan 45 km/u.
  • Op het fiets/bromfietspad buiten de bebouwde kom 40 km/u.
  • Op het fiets/bromfietspad binnen de bebouwde kom 30 km/u.

Overige regels

Verder moet u:

Uitzonderingen regels speed-pedelecs

Sommige gemeenten en provincies hebben afwijkende of aanvullende regels voor de plek van speed-pedelecs op de weg. Neem hierover contact op met uw gemeente of het provinciehuis.

Geel bromfietskenteken op een speed-pedelec