Beleid genetisch gemodificeerde organismen

De Rijksoverheid stimuleert onderzoek naar toepassingen van genetisch gemodificeerde organismen. Zo kan de ontwikkeling van, tegen aardappelziekte resistente, aardappels bijvoorbeeld leiden tot minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.De Rijksoverheid zorgt ervoor dat de veiligheid van mens, dier en milieu niet in gevaar komt.

Overheid stimuleert biotechnologie

Genetisch gemodificeerde organismen kunnen veel betekenen voor voedsel en gewassen, industrie, duurzaamheid en gezondheidszorg. Zo kan biotechnologie in de land- en tuinbouw helpen om mondiale vraagstukken op te lossen. Bijvoorbeeld het tekort aan voedsel. Biotechnologie kan zorgen voor gewassen die bestand zijn tegen ziekten en droogte. De ontwikkeling van, tegen aardappelziekte resistente, aardappels kan bijvoorbeeld leiden tot minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

De overheid wil zulke kansen benutten en stimuleert biotechnologie. Daarom zijn er voor ondernemers subsidieregelingen voor onderzoek en ontwikkeling.

Risico’s genetisch gemodificeerde organismen

Genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) kunnen ook risico’s geven. Zij kunnen misschien allergieën veroorzaken of nuttige insecten schaden. Buiten het laboratorium bestaat in theorie een kans dat ggo’s zich vermenigvuldigen en andere gewassen verdringen. Een genetisch gemodificeerd zaadje kan bijvoorbeeld onbedoeld in het milieu terechtkomen en zich door voortplanting verspreiden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door onzorgvuldigheid bij het verlaten van het laboratorium. Bijvoorbeeld bij vervoer tussen laboratoria of bij een poging het ggo te vernietigen.

Bij de toepassingen van biotechnologie mag de veiligheid van mens, dier en milieu niet in gevaar komen. Daarom zijn er strenge wetten en regels voor onderzoek en toepassing van biotechnologie. Wie wil werken met ggo’s moet daarom een vergunning aanvragen.

Beoordeling genetisch gemodificeerde gewassen

De volgende organisaties beoordelen de risico’s van genetisch gemodificeerde gewassen voor mens, dier en milieu: