Aanbiedingsbrief bij studie gezondheidseffecten GGO-mais en Roundup

Brief van staatssecretaris Bleker (EL&I) aan de Tweede Kamer over onderzoek naar ziekteverschijnselen bij ratten na levenslange blootstelling aan een glyfosaat-tolerante genetisch gemodificeerde maïs (NK603) en/of een commerciële glyfosaatbevattend middel (Roundup).