Antwoorden op Kamervragen uit schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad 17 en 18 oktober 2022

Minister Adema (LNV) geeft antwoord op de Kamervragen uit het schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad van 17 en 18 oktober 2022. De vragen zijn gesteld door de fracties van VVD, D66, PVV, PdvD, ChristenUnie, SGP en BBB.

Antwoorden op Kamervragen uit schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad 17 en 18 oktober 2022 (PDF | 16 pagina's | 946 kB)