Infoblad Bouwgrondstoffen

Dit infoblad geeft informatie over wat, waar en hoe en de risico's rond de winning van grondstoffen die gebruikt worden in de bouw.