Infoblad Grondwaterwinning

Dit infoblad geeft beknopte informatie over wat, waar en hoe en de risico's rond de winning van grondwater als grondstof voor drinkwater.