Infoblad Toplaag

Dit infoblad geeft beknopte informatie over de toplaag van de bodem. De toplaag begint bij het oppervlakte en loopt door tot aan het grondwater.