Infoblad Gebruik van bodemenergie

Met bodemenergie wordt gedoeld op de energie die uit de ondergrond kan worden gewonnen voor het verwarmen en koelen van gebouwen. Het is een hernieuwbare bron van energie.