Kamerbrief programma Structuurvisie Ondergrond

Brief van minister Schultz van Haegen (IenM) en minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer over de aangepaste planning van de Structuurvisie Ondergrond. De ministers gaan ook in op het proces dat moet leiden tot de Structuurvisie Ondergrond en op de belangrijkste opgaven voor de ondergrond.