Kamerbrief over herijking diepe-plassen-beleid

Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de herijking van het diepe -plassen-beleid. Het gaat daarbij om de aansluiting van de wetgeving voor bodem en water op elkaar. Zij stuurt het rapport 'Bouwen en vertrouwen' en een beslisnota mee met de Kamerbrief.

Kamerbrief over herijking diepe-plassen-beleid (PDF | 13 pagina's | 406 kB)