Meerjarenplan 2018 -2020 Uitvoeringsprogramma Bodem & Ondergrond

Dit meerjarenplan bevat een gezamenlijk toekomstbeeld 2021 en programmadoelen en activiteiten voor 2018 tot 2021. Daarbij ook de governance voor de uitvoering van het convenant Bodem en Ondergrond, het convenant Bodem en Bedrijfsleven en StructuurVisie voor de Ondergrond (SVO).