Bouwen aan Vertrouwen

Het rapport gaat over de herijking van het diepe -plassen-beleid. Het gaat daarbij om de aansluiting van de wetgeving voor bodem en water op elkaar.

Bouwen aan Vertrouwen (PDF | 37 pagina's | 1,7 MB)