Bodem en ondergrond

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Aanpak bodemverontreiniging

Bodem kan verontreinigd zijn met gevaarlijke stoffen. Vervuilde bodemlocaties met gezondheidsrisico’s moeten eind 2015 schoon zijn.

Oorzaken bodemverontreiniging

Bodemverontreiniging is in het verleden vooral veroorzaakt door bedrijven. Bijvoorbeeld door chemische wasserijen, verffabrieken of autosloperijen die zware metalen en chemische stoffen gebruikten. Of landbouwbedrijven die met bestrijdingsmiddelen en meststoffen werkten.

Bodemsanering verontreinigde plekken

De overheid wil vervuilde plekken aanpakken, die een bedreiging vormen voor mensen of ecosystemen. Hiervoor heeft de overheid onder meer financiële stimuleringsregelingen. Vervuilde bodemlocaties met gezondheidsrisico’s voor mensen krijgen hierbij voorrang. De vervuiler moet de vervuilde grond zo snel mogelijk opruimen. Eind 2015 moeten alle vervuilde plekken met gezondheidsrisico's zijn aangepakt. 

Na 2020 grote vervuilde bodemlocaties veilig

Na 2020 moeten alle grote vervuilde plekken veilig zijn voor mens en milieu. Dit staat in het Bodemconvenant 2016-2020. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft tot en met 2020 € 536 miljoen euro gereserveerd. Dit geld is voor kosten die decentrale overheden voor bodemsaneringen maken.

Overzicht verontreinigde plekken en aantal saneringen

Een overzicht van verontreinigde locaties  staat op de website van Compendium voor de Leefomgeving. Daar is ook te zien hoeveel plekken er al zijn gesaneerd.

De Rijksoverheid. Voor Nederland