Beoordeling gebouwen met breedplaatvloeren

Het ministerie van BZK heeft rekenregels en een stappenplan opgesteld. Hiermee kunnen gebouwen met breedplaatvloeren beoordeeld worden op de eisen van het Bouwbesluit. De regels zijn direct gevolg van de in aanbouw zijnde parkeergarage in Eindhoven, die in de zomer van 2017 instortte.

Meer gebouwen beoordelen

Er zijn geen aanwijzingen van direct onveilige situaties. Toch brengen de rekenregels met zich mee dat bij meer gebouwen gecontroleerd wordt. Dit om zeker te stellen dat het gebouw voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.

Rekenregels gericht op vloerdetail

De rekenregels gaan voornamelijk over het vloerdetail: de naden van de afzonderlijke breedplaten moeten ter plaatse op elkaar worden aangesloten. Dit speelde bij de ingestorte garage in Eindhoven een kritische rol. De rekenregels zijn gebaseerd op experimenteel onderzoek en beschikbare proefresultaten uit buitenlandse wetenschappelijke literatuur.

Onderzoeksplicht

Om de beoordeling van de gebouwen te bespoedigen komt er een onderzoeksplicht voor gebouweigenaren. Deze plicht wordt momenteel uitgewerkt in de Regeling Bouwbesluit, dat gebeurt in overleg met Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland.

Vervanging informatiedocument 2017

In 2017 publiceerde het ministerie van BZK een informatiedocument waarmee eigenaren gebouwen met breedplaatvloeren konden beoordelen. De nieuwe rekenregels en het stappenplan komen hiervoor in de plaats. Gebouwen die op basis van het informatiedocument uit 2017 als risicovol zijn beoordeeld, kunnen nu definitief worden beoordeeld. Aan alle gemeenten is gevraagd erop toe zien dat de betreffende gebouweigenaren dit snel doen.