Advies verplichte verzekering in geval van insolventie aannemer

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft advies gevraagd over de verplichting voor een aannemer om een verzekering aan te bieden tegen risico's voor de opdrachtgever in geval de aannemer insolvent raakt. Dit naar aanleiding van discussie met de Tweede Kamer. Deze brief bevat het advies.