Handreiking grote brandcompartimenten

In deze publicatie vindt u concrete voorzieningen en maatregelpakketten waarmee vaak voorkomende standaard grote brandcompartimenten (tot 15.000 m2) gebouwd kunnen worden, zonder dat daarvoor door de aanvrager ingewikkelde berekeningen hoeven te worden aangeleverd.

De publicatie bevat de volgende onderwerpen:

  • toepassingsgebied;
  • praktische beoordeling van grote brandcompartimenten;
  • brandcompartimentering;
  • veilig vluchten;
  • brandbestrijding;
  • referenties.

Datum van uitgave: mei 2007 / bestelcode: 6231