Inspectiesignaal vluchtroute bij oude galerijflats

In deze publicatie vindt u uitleg van de regels in het bouwbesluit die betrekking hebben op vluchtroutes in bestaande flatgebouwen. Oude galerijflats met een centraal trappenhuis voldoen namelijk vaak niet aan de eisen van het bouwbesluit.

Datum van uitgave: februari 2008 / bestelcode: 8060