Brandveiligheid; de juridische werking van de brandveiligheidsvoorschriften ex Woningwet

In deze publicatie vindt u informatie over de voorschriften over de brandveiligheid van bouwwerken. Het gaat vooral om voorschriften waaraan het bouwwerk zelf en het gebruik daarvan moeten voldoen.

De publicatie bevat de volgende onderwerpen:

  • het wettelijk kader en voorschriften;
  • bouwen en onderhoud en verbouw;
  • hogere gemeentelijke eisen;
  • praktijkvoorbeelden;
  • bestuurlijke handhaving.

Datum van uitgave: maart 2008 / bestelcode: 8160

De publicatie vervangt de oude brochure 'Brandveiligheid, de juridische werking van de brandveiligheidsvoorschriften ex Woningwet'.