Doelstellingen brandveiligheid grote brandcompartimenten

Deze publicatie geeft richting aan een meer uniforme beoordeling van de brandveiligheid van grote brandcompartimenten.

De publicatie bevat de volgende onderwerpen:

  • inleiding;
  • samenvatting en leeswijzer;
  • nadere toelichting functionele eisen;
  • analyse van de prestatie-eisen van het Bouwbesluit.

Datum van uitgave: juli 2007 / bestelcode: 7243