Handreiking Gelijkwaardige Oplossingen

Het Bouwbesluit biedt de mogelijkheid om van een prestatie-eis af te wijken, bijvoorbeeld om te gedetailleerde voorschriften te voorkomen of wanneer een op zich goede oplossing niet zou zijn toegestaan. De Werkgroep Gelijkwaardigheid heeft een aantal oplossingen uit de bouwpraktijk bekeken en aangemerkt als gelijkwaardig.