Kamerbrief over aansluitplicht op warmtenetten in Bouwbesluit 2012

Brief van minister Spies (BZK) aan de Tweede Kamer over een voorstel voor de nadere invulling van de aansluitplicht op warmtenetten in het Bouwbesluit 2012.