Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluit wijziging bouwregelgeving vanwege certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

Minister Knops stuurt de Tweede en Eerste Kamer een ontwerpbesluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit, vanwege de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties.

Vertraging inwerkingtreding wettelijk stelsel-CO

Het wettelijk stelsel certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties treedt in werking na de zomer van 2020. De inwerkingtreding was gepland op 1 juli 2020, maar is vertraagd.

Op dit moment is het ministerie van BZK nog in afwachting van het advies van de Raad van State op de wijziging van het Bouwbesluit en wordt nog gewerkt aan de verwerking van de reacties op de ministeriële regeling die in het kader van de consultatie zijn binnengekomen.

Met het uitstellen van de inwerkingtreding tot na de zomer schuift ook de ingangsdatum van de verbodsbepaling in de tijd door. De verbodsbepaling treedt 18 maanden na inwerkingtreding van het stelsel in werking.

Certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

Het ontwerpbesluit bevat onder andere een verbodsbepaling om werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties uit te (laten) voeren zonder dat beschikt wordt over een geldig certificaat en een meldplicht voor geconstateerde hoge concentraties koolmonoxide.

Het wetsvoorstel tot wijziging van de Woningwet, vanwege de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties is op 25 juni 2019 door de Eerste Kamer aangenomen.

Het wettelijk stelsel wordt nader uitgewerkt bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Met het ontwerpbesluit geeft het kabinet hier invulling aan.