Ontwerpbesluit wijziging bouwregelgeving vanwege certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit, vanwege de introductie van eenĀ stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties.