Antwoorden op Kamervragen over beleidsdoorlichting van artikel 4.2 BZK-begroting

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de beleidsdoorlichting van artikel 4.2 van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over beleidsdoorlichting van artikel 4.2 BZK-begroting (PDF | 6 pagina's | 309 kB)