Handreiking drijvende bouwwerken

Onderzoek door DGR naar eventuele knelpunten bij het kunnen voldoen aan de technische voorschriften in het Bouwbesluit 2012 van nieuw te bouwen drijvende bouwwerken.
Voor de knelpunten worden in dit rapport alternatieve (bepaling)methodes aangereikt, waarmee een bouwer van drijvende bouwwerken op basis van gelijkwaardigheid (Artikel 1.3 Gelijkwaardigheidsbepaling) een omgevingsvergunning voor het bouwen kan aanvragen.