Inspectiesignaal brandwerendheid woningscheidende constructies

Recent hebben twee woningbranden, waarbij het vuur binnen korte tijd doorsloeg naar de naastgelegen woningen, veel onrust veroorzaakt.In beide gevallen speelde de tekortschietende weerstand tegen branddoorslag van de woningscheidende constructie een belangrijke rol. In april 2006 heeft de VROM-Inspectie ook al gewaarschuwd voor dit risico.