Eindrapportage Actieprogramma Brandveiligheid

Het actieprogramma had een looptijd van twee jaar; van januari 2007 tot januari 2009. Doel van het actieprogramma was het vergroten van het bewustzijn en de kennis van brandveiligheid bij diverse verantwoordelijke actoren in de fasen van het bouw- en gebruiksproces.