Handreiking brandveiligheid oude hotels

Uit onderzoek van de VROM-Inspectie blijkt dat hotels die zijn gebouwd voor 1980, qua brandveiligheid vaak te wensen over laten. Deze handreiking is bedoeld voor hoteleigenaren en bevat praktische aanwijzingen om de brandveiligheid te verbeteren.