Erkenningsregeling installateurs gasverbrandingsinstallaties

Rapport van Sira Consulting over de regeldrukeffecten van het voorgenomen wettelijk stelsel waarin werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen en bijbehorende luchttoevoer en rookgasafvoer alleen nog mogen worden uitgevoerd door bedrijven die daarvoor gecertificeerd zijn.

Regeldrukeffecten nieuw wettelijk stelsel in beeld

Om ongevallen door koolmonoxidevergiftiging terug te dringen werkt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in overleg met de sector aan nieuwe wetgeving. In het rapport worden de lasten van de wettelijke verplichting voor installateurs van gasverbrandingsinstallaties in beeld gebracht.