Bouwregelgeving

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Bouwbesluit 2012 - transponeringstabel

Transponeringstabel die aangeeft waar welke artikelen uit het Bouwbesluit 2003, het Gebruiksbesluit, de Model Bouwverordening (MBV) en andere relevante regelgeving zijn terecht gekomen in het Bouwbesluit 2012.

De Rijksoverheid. Voor Nederland