Bouwbesluit 2012 - transponeringstabel

Transponeringstabel die aangeeft waar welke artikelen uit het Bouwbesluit 2003, het Gebruiksbesluit, de Model Bouwverordening (MBV) en andere relevante regelgeving zijn terecht gekomen in het Bouwbesluit 2012.