Welstandscommissies niet meer verplicht

Gemeenten hoeven bij het beoordelen van bouwplannen binnenkort geen advies meer te vragen aan een welstandscommissie. Het mag wel, maar hoeft niet.

Dat schrijven minister Donner (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) aan de Tweede Kamer.

Met het besluit lopen de ministers vooruit op de nieuwe Omgevingswet. Verdere vereenvoudiging van het welstandstoezicht zal in die nieuwe wet vorm krijgen.